ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web Mitom TV chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến thể thao để giải trí trực tuyến. Bạn có thể vào website của chúng tôi để thưởng thức các dịch vụ này. Các điều khoản website người dùng cần chú ý như sau:

Điều khoản chung khi bạn xem bóng đá trực tuyến trên website hounslow.info

Việc sử dụng dịch vụ của TV có nghĩa là bạn chấp nhận các quy định và điều khoản của trang web, bao gồm:

 • Tuân theo luật lệ về độ tuổi tại nơi bạn sống.
 • Trong phần chat của website Mitom, đừng nói hay đăng những điều bị cấm.
 • Tránh dùng các ứng dụng có hại làm hỏng trang web.
 • Hiểu rõ những lợi ích và nghĩa vụ của bạn khi dùng dịch vụ.

Các dịch vụ áp dụng điều khoản của Mitom TV

 • Bạn có thể chọn xem các nội dung mà bạn thích hoặc theo thời gian phát sóng của trang web.
 • Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập như chất lượng ảnh, âm thanh, phụ đề, tốc độ xem lại và nhiều thứ khác.
 • Bạn có thể đưa ra ý kiến, đánh giá và bình luận về các nội dung mà bạn thích hoặc không thích.

Trường hợp Mitom TV ngừng cung cấp dịch vụ

Mitom TV có thể thay đổi hoặc dừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của mình mà không cần thông báo trước hoặc đền bù cho bạn, nếu bạn vi phạm các chính sách sau:

 • Không đạt độ tuổi 18 theo luật lệ quy định.
 • Vào website của Mitom TV và thưởng thức các nội dung giải trí từ các nước bị cấm, bị giới hạn.
 • Nếu bạn đang làm việc hoặc đã từng làm việc tại Mitom TV, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để kiểm tra danh tính của bạn trong một số trường hợp.
 • Nếu người dùng không xác nhận được rằng họ không nằm trong nhóm bị cấm, Mitom TV có thể dừng, khóa hoặc hủy dịch vụ của họ.
 • Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản trên website. Các điều khoản mới sẽ được đăng trên trang web để người dùng biết rõ và tuân theo.
 • Bạn phải tuân theo các điều khoản cũ nếu bạn đã xem các nội dung trước khi chúng tôi thay đổi chúng. Nếu bạn xem các nội dung sau khi chúng tôi thay đổi, bạn phải tuân theo các điều khoản mới.

Dịch vụ gián đoạn tạm thời trên website Mitom TV

Mitom TV có quyền dừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong các trường hợp sau mà không cần đền bù cho người dùng bất kỳ thiệt hại nào:

Khi chúng tôi đang sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hệ thống liên quan đến dịch vụ của mình.

Do sự cố mạng internet ở khu vực hoặc quốc gia của bạn, không liên quan đến Mitom TV, dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn.

Lời kết

Mục đích của tất cả các điều khoản và chính sách trên là để xây dựng và phát triển Mitom TV, một kênh xem bóng đá trực tuyến thân thiện với người dùng.

Thông tin liên hệ  Mitom TV:

 • Tên doanh nghiệp: Mitom TV
 • Hotline: 0355820892
 • Địa chỉ: 39 Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
 • GG Map: https://maps.app.goo.gl/JQxYBvL9BgWVDLUBA
 • Gmail: [email protected]
 • Website: https://mitom2.ink/

Tham khảo thêm thông tin về website của chúng tôi:

Mạnh Dũng
Scroll to Top